First Moscow State Medical University named after I Sechenov

نخست دانشگاه دولتی علوم پزشکی مسکو در سال 1778 میلادی تاسیس شد. امروز دانشگاه سِچینوف یکی از بزرگترین مجتمع پزشکی و علمی در روسیه است که در علوم پرورشی،توسعه حرفه‌ای پرسنال پزشکی و داروسازی و به طور قابل توجهی سهم  ارزنده‌ای در پیشرفت علوم پزشکی روسیه و جهان ادا می‌کند.

در هشت دانشکده و صد و پنجاه کرسی بیش از دو هزار اساتید مشغول هستند و بیش از چهارده هزار دانشجویان لیسانس در 14 رشته‌‌ها و پانزده هزار دانشجویان فوق لیسانس تحصیل می‌کنند.

دانشگاه سِچینوف 69 ساختمان‌، 19 بیمارستان آموزشی، 7 موسسه تحقیقاتی و 5 مرکز پژوهشی تحت نظر آکادمی علوم روسیه، پیش از 30 آزمایشگاه، بزرگترین کتابخانۀ علوم پزشکی اروپا، باغ گیاه‌شناس در دسترس خود دارد. این همه، به تأمین دسترسی به تمام طیف فرصت‌های بهبود و ارتفاء سطح پیشرفت علوم پزشکی و توسعه روش‌های درمان در روسیه و سراسر جهان اختصاص خود دارد. در دانشگاه سِچینوف فرایند آموزش همراه با پژوهش‌های بنیادی و تحقیقات کاربردی و ارائۀ کمک پزشکی اجرا می‌شود. علاوه براین، دانشگاه سِچینوف ریاست مجتمع آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی روسیه را بعهده دارد.

دانشکده‌ها:

  • دانشکده پزشکی قدیم‌ترین و بزرگترین مجتمع آموزشی، علمی و پژوهشی دانشگاه سِچینوف است. در دانشکده پزشکی آماده کردن متخصصین در زمینه‌های زیر اجرا می‌کند: جراحی، پزشکی داخلی، مامایی و پزشکی زنان. مدت تحصیل در این رشته‌ها - شش سال است. امروز دانشکده پزشکی شامل 48 کرسی است.
  • دانشکده پزشکی و احتیاطی متخصصین در زمینۀ اِپیدمیولوژی و بازرسان بهداشتی را آماده می‌کند. این دانشکده نخستین موسسه آموزشی این قبیل در جهان است.
  • دانشکده داروسازی سال 1934 تاسیس شد و آماده کردن متخصصین در زمینۀ داروسازی، و از سال 2010 در زمینۀ بیوتکنولوژی و مهندسی زیستی اجرا می‌کند. امروز دانشکده داروسازی 16 کرسی دارد.
  • دانشکده دندان‌پزشکی سال 2001 تاسیس شد، ولی کرسی‌های شامل این دانشکده از قرن 19 میلادی فعلیت می‌کنند، از جمله کرسی جراحی فک و صورت که در سال 1895 تاسیس شد. حالا اساتید دانشکده دندان‌پزشکی در زمینۀ دندان‌پزشکی متخصصین را آماده می‌کنند. مدت تحصیل در این رشته‌ها - 5 سال است. تا امروز دانشکده دندان‌پزشکی هفت کرسی دارد، از جمله دندان‌پزشکی عمومی، دندان‌پزشکی ارتوپدی، دندان‌پزشکی جراحی، جراحی دهان و جراحی فک و صورت، دندان‌پزشکی و ارتوپدی کودکان، کرسی بیمار‌های دندان، شیمی عمومی با دوره دانش‌آفزای مواد دندانپزشکی.
  • تا امروز دانشکده پزشکی کودکان هفت کرسی دارد: کرسی پزشکی کودکان با دوره روماتولوژی، ایمونولوژی، بهداشت کودکان و نوجوانان، جراحی اطفال، پزشکی کودکان، غدد درون‌ریز و متابولیسم و دیابت‌شناسی و کرسی بیمار‌های کودکان.
  • دانشکده پرستاری و بهداشت روانی شامل چهار کرسی است: بازاریابی و تجارت در بهداشت؛ مدیریت پراستری؛ آموزش و پرورش و بهداست روانی؛ خدمت پرستاری.

تحصیلات تکمیلی:

  • دانشکده مدیریت و اقتصاد بهداشت: بهداشت عمومی و طب پیشگیری؛ مدیریت بهداشت؛ آمار پزشکی؛ مدیریت در زمینه کنترل داروها؛ جامعه شناسی پزشکی، اقتصاد بهداشت و بیمه درمانی.
  • دانشمده آموزش پیش دانشگاهی.
  • ·دانشکده آموزش تکمیلی.
  • ·دانشکده آموزش تکمیلی در زمینه پزشکی  و پیشگیری.

همکاری بین المللی

دانشگاه سِچینوف عضو انجمن بین المللی دانشگاه‌ها است. بر اساس قراردادها بین دانگاه‌های ایالات متحده آمریکا، آلمان، نروژ، هلند همکاری می‌کند و هر سال بیش از 300 دانشجویان و کارمندان دانشگاه سِچینوف را به مأموریات فرستاده می‌شوند.

banner persian

Scroll to top