پذیرش به ترم اول:

دانشجویان می‌توانند برای پذیرش و شروع تحصیل در ماه سپتامبر (ترم اول، آغاز سال تحصیلی) از یکم ژانويه تا یکم ژوئن درخواست را ارائه کنند. در بعضی موارد می‌شود تا یکم سپتامبر درخواست را ارائه کند. این مربوط به آن دانشجویان است که تا ماه نوامبر در ترم اول تحصیل خود را شروع کنند.

به دانشجویان توصیه می‌کنیم مدارک مورد نیاز را هرچه زودتر دهد، چونکه در بسیاری مورد، هرچه زودتر بهتر است.

پذیرش به ترم دوم:

درخواست پذیرش به ترم دوم را از یکم سپتامبر تا یکم ژانويه می‌پذیریم. درس‌ها روز یکم ماه فوریه شروع می‌شوند، اما  در صورت تأخیر ورود به روسیه، دانشجویان مجاز هستند تا روز یکم ماه مارس تحصیل خود را شروع کنند.

ورود به دوره مقدماتی:

به تخصیل در دوره مقدماتی در هر دو ترم سال تحصیلی دانشجویان را می‌پذیریم. دانشجویان می‌توانند طی تمام سال ورود کنند.

ورود به دوره فوق لیسانس (آسپیرانتور)/ دکتری:

دانشجویان که دنبال تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد پزشکی در دوره‌های دستیاری هستند، می‌توانند در طول تمام سال مدارک مورد نیاز ارائه کنند. درخواست‌ها را  طی تمام سال می‌پذیریم و بررسی می‌کنیم.

دانشجویان برای ورود به دوره فوق لیسانس (آسپیرانتور)/ دکتری همینطور می‌توانند درخواست پذیرش را هر زمان، طی تمام سال بدهند. درخواست‌های را برای ورود به دوره فوق لیسانس (آسپیرانتور)/ دکتری در طول تمام سال می‌پذیریم و بررسی می‌کنیم. می‌شود در هر زمان، در طول تمام سال به تحصیل ورود کند. 

banner persian

Scroll to top