تحصیل در روسیه - مرکز آموزشی روسی

فرآیند پذیرش

هر دانشگاه فدراسیون روسیه پنج مرحله پذیرش دارد:

مرحله اول: چطور درخواست کند؟

دانشجویان می‌توانند به صورت آنلاین درخواست دهند. پس از آشنای با اطلاعات کامل نسبت به هزینه تحصیلی، رشته تحصیلی را انتخاب کنید.

پس از این مدارک زیر را به ما ارسال کنید:

 • ·فرم درخواست پذيرش تكميل‌شده
 • ·کپی گذرنامه یا کارت شناسایی (گذرنامهمی‌بایست حداقل 2 سالاعتبارداشته باشد)
 • ·کپی گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه (با همراه کارنامهحاوینمرات)

پس از بررسی این مدارک، درباره پذیرش یا رد درخواست شما اطلاع  می‌دهیم.

در صورت پذیرش شما به تحصیل، نامه تایید پذیرش را به یمیل ارسال ‌کنیم.

مرحله دوم: چطور دعوتنامه به تحصیل را بگیرد؟

برای دریافت دعوت‌نامه از دانشگاه‌های روسیه مدارک زیر لازم هستند:

این مدارک را فقط در صورت دریافت نامه تایید پذیرش از مرکز آموزشی روسی ارسال کنید.

 • ·فرم درخواست تكميل‌شده
 • ·کپی گذرنامه یا کارت شناسایی (گذرنامهمی‌بایست حداقل 2 سالاعتبارداشته باشد)
 • ·کپی گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه (با همراه کارنامهحاوینمرات)
 • ·هزینه دعوت‌نامه به تحصیل – 400 دلار آمریکا
 • ·هزینه پیک – 100 دلار آمریکا

می‌توانید به ایمیل یا از طریق فاکس مدارک را ارسال کنید. لطفا از اسناد ذکر شده کپی اسکن را با کیفیت بالا به ما ارسال می‌کنید.

همینطور می‌توانید از طریق حواله پول ( Western Union یا Money Gram ) هزینه‌هایهای‌های ذکر شده را بپردازید.

خدمات مهاجرت فدرال روسیه طی بیست یا سی روز دعوت‌نامه‌ها را صادر می‌کند.

پس از دریافت مدارک و حواله پول، ما دعوت‌نامه‌ اصلی، نامه پذیرش و نامه پشتیبانی ویزا را از طریق پیک به شما ارسال می‌کنیم.

مرحله سوم: ویزا

پس از دریافت دعوت‌نامه‌ از مرکز آموزشی روسی به سفارت یا کنسولگری روسیه در کشور خود مراجعه کنید.

برای اخذ ویزا مدارک زیر لازم هستند:

 • ·دعوت‌نامه‌ اصلی
 • ·گذرنامه (گذرنامهمی‌بایست حداقل 2 سالاعتبارداشته باشد)
 • ·گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه (تایید شده)
 • ·گواهی تولد (تایید شده)
 • ·گواهی معاینات پزشکی
 • ·گواهی پزشکی نشان عدم ایدز (تایید شده)
 • ·هشت عکس به اندازه 3,5 х 4,5

تبصره: در برخی کشورها سفارت روسیه تایید مدارک را توسط ادارات مشخص درخواست می‌کند.

تبصره: در برخی کشورها سفارت روسیه مدارک اضافی را درخواست می‌کند.

برای توضیح طبق مدارک مورد نیاز با سفارت روسیه تماس بگیرید.

مرحله چهارم: آمدن

پس از اخذ ویزا از سفارت یا کنسولگری روسیه دانشجو باید درباره جزئیات پرواز خود (تاریخ و ساعت آمدن) به مااطلاع بدهد. در فرودگاه یکی از کارمندان ما از دانشجو استقبال خواهد کرد. غیر اینکه خدمات مهاجرت فدرال روسیه دانشجو را از کشور اخراج خواهد کرد.

مرحله پنجم: ورود به دانشگاه و شروع تحصیل

 • دانشجو باید همراه تمام مدارک مورد نیار و مبلغی هزینه سال اول تحصیلی به روسیه بیآید.
 • دانشجو باید در مدت سه روز پس از ورود به روسیه در دانشگاه ثبت نام شود.

پس از ورود دانشجو باید تمام مدارک مورد نیار را به دفتر بین الملل دانشگاه ارائه دهد و همه پرداخت مورد نیاز سال اول طبق نامه پذیرش اجرا کند. کارمندان دفتر امور دانشجویان خارجی فرایند پذیرش و ثبت نامه را طی دو- سه روز تمام می‌کنند و پش از این شما تحصیل خود را شروع کنید.

دفتر بین الملل دانشگاه اعتبار ویزای شما را افزایش کنند.

کارمندان دفتر امور دانشجویان خارجی خودشان فرایند رسمی را تمام می‌کنند و پش از این شما تحصیل خود را شروع کنید.

تحصیل در روسیه

مرکز آموزشی روسی

banner persian

Scroll to top