دانشگاه‌های روسیه بدون توجه به معدل کل نمرات گواهی‌ پایان تحصیلات دوره متوسطهاتباع خارجی را به تحصیل می‌پذیرند. همه دانشجویان دارای گواهی‌ پایان تحصیلات دوره متوسطه مجاز به تحصیل دانشگاه دولتی روسیه می‌باشند.  

ما همینطور از دانشجویان معدل کل مشخص درخواست را نمی‌کنیم.

شرایط لازم برای دوره کارشناسی:

علوم پزشکی، پزشکی کودکان، دندان‌پزشکی، فناوری دارویی، پرستاری، دامپزشکی:

برای ورود به رشته‌های گروه علوم پزشکی، درس‌های زیر لازم هستند:

 • ·زیست‌شناسی
 • ·شیمی
 • ·فیزیک

از دانشجویان درخواست نمرات مشخص را نمی‌کنیم. همه دانشجویان را بدون توجه به معدل کل نمرات گواهی‌ پایان تحصیلات دوره متوسطه می‌پذیرند.

صنعت هواپیمایی، فناوری اطلاعات و سایر رشته‌های مهندسی:

 • ·ریاضی
 • ·فیزیک

از دانشجویان درخواست نمرات مشخص را نمی‌کنیم. همه دانشجویان را بدون توجه به معدل کل نمرات گواهی‌ پایان تحصیلات دوره متوسطه می‌پذیرند.

رشته‌های علوم  اقتصادی، رشته‌های فرهنگ و هنر، رشته‌های کشاورزی و سایر رشته‌ها:

برای ورود به رشته‌های علوم اقتصادی، رشته‌های فرهنگ و هنر، رشته‌های کشاورزی و سایر رشته‌ها درس‌ها و نمرات مشخص لازم نیست. فقط گواهی‌ پایان تحصیلات دوره متوسطه با هرگونه درس‌ها و نمرات لازم است.

شرایط لازم برای دوره کارشناسی ارشد پزشکی / دوره دستیاری:

برای ورود به دوره کارشناسی ارشد پزشکی / دوره دستیاری:

شرایط لازم برای ورود به همه دوره کارشناسی ارشد پزشکی و رشته‌های پزشکی:

 • ·دیپلوم‌های MBBS / MD / BDS(با همراه کارنامهحاوینمرات)

برای ورود به دوره فوق لیسانس / دکتری علوم پزشکی:

شرایط لازم برای ورود به اسپیرانتور(دوره فوق لیسانس)/ دکتری علوم پزشکی:

 • ·دیپلوم‌های MBBS / MD / BDS(با همراه کارنامهحاوینمرات)
 • ·گواهی‌نامه پایان دوره دستیاری
 • ·گواهی‌نامه پایان دوره کارشناسی ارشد پزشکی / دوره دستیاری

شرایط لازم برای دوره کارشناسی ارشد و دکتری:

برای ورود به دوره کارشناسی ارشد رشته‌های درمانی و بهداشت عمومی، MBA, M.Phil و سایردوره‌های کارشناسی ارشد:

شرایط لازم برای ورود به دوره کارشناسی ارشد:

 • ·دیپلم کارشناسی یا لیسانس (4 سال) (با همراه کارنامهحاوینمرات)
 • ·گواهی‌ پایان تحصیلات دوره متوسطه

برای ورود به آسپیرانتور (دوره فوق لیسانس)/ دکتری همه رشته‌ها:

شرایط لازم برای ورود به آسپیرانتور(دوره فوق لیسانس)/ دکتری همه رشته‌ها:

 • ·دیپلم کارشناسی یا لیسانس (با همراه کارنامهحاوینمرات)
 • ·دیپلم کارشناسی ارشد (با همراه کارنامهحاوینمرات)

برای اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرید: 

banner persian

Scroll to top