Saint Peterburg State Medical University IP Pavlovنخست دانشگاه دولتی علوم پزشکی پاولوف یکی از دانشگاه‌های عمده‌ای روسیه است. امروزه دانشگاه پاولوف شامل ده دانشکده است. در 67 کرسی این دانشگاه، بیش از 5000 دانشجویان تحصیل می‌کنند. درمانگاه دانشگاهی 100 بخش دارد و هر روز از سراسر کشور مددجویان را می‌پذیرند. نخست دانشگاه علوم پزشکی سن پترزبورگ متخصصین را در زمینه‌های زیر آماده می‌کند: پزشکی عمومی، دندان‌پزشکی، روان‌شناسی بالینی، پزشکی ورزشی، پزشکی کودکان، پرستاری. دوره‌های دکتری، کارشناسی ارشد و دستیاری همینطور در دسترس دانشجویان هستند. علاوه بر این، نخست دانشگاه علوم پزشکی پاولوف 16 بخش پژوهشی تحت نظر خود دارد. کتابخانۀ بزرگ و انتشارات خود، مجتمع تندرستی و آموزشی و همینطور چهار خوابگاه دانشگاهی برای دانشجویان روسی و خارجی دارد.

ساختار دانشگاه این است: 68 کرسی، 56 آزمایشگاه، 11 مرکز و انستیتوی پژوهشی علمی. مراکز علمی دانشگاه در 43 بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های سن پترزبورگ قرار دارند. در سال 2007 نخست دانشگاه علوم پزشکی پاولوف به فرایند بولونیا پیوست.

دانشکده‌ها:

  • دانشکده پزشکی
  • دانشکده دندان‌پزشکی
  • دانشکده پزشکی کودکان
  • دانشکده ورزش توان‌بخشی
  • بخش ورزش پزشکی
  • بخش روان‌شناسی بالینی
  • دانشکده زبان‌های خارجی
  • اینستیتوی پرستاری

banner persian

Scroll to top