ورود به روسیه:

ما همیشه از دانشجویان در فرودگاه‌های روسیه استقبال می‌کنیم و به محل تحصیل همراهی می‌کنیم. هرچه زودتر بلیط هواپیما را رزرو کنید چونکه آغاز سال تحصیلی در روسیه وقت مشغولی برای انجام سفر است. به دانشجویان توصیه می‌کنیم شهری را که در آنجا دانشگاه انتخاب شده واقع است، به عنوان مقصد پرواز خود انتخاب کند. در صورت عدم بیلط‌ها به این مقصد، به ما خبر دهید و به هر یک از شهرهای روسیه ورود کنید. شما را به محل تحصیل همراهی کنیم.

پس از اخذ ویزا از سفارت یا کنسولگری روسیه دانشجو باید درباره جزئیات پرواز خود (تاریخ و ساعت ورود) به مااطلاع بدهد. در فرودگاه یکی از کارمندان مرکز آموزشی روسی از دانشجو استقبال می‌کند. غیراینکه خدمات مهاجرت فدرال روسیه دانشجو را از کشور اخراج خواهد کرد. لطفا، کپی اسکن بلیط رزرو شده را به ما ارسال کنید.

تنظیم مخابراتی:

پس از اخذ ویزای تحصیلی روسیه دانشجو باید درباره جزئیات پرواز خود (تاریخ و ساعت ورود) به مااطلاع بدهد. در فرودگاه یکی از کارمندان مرکز آموزشی روسی از دانشجو استقبال خواهد کرد.

دانشجو باید مدارک زیر همراهش داشته باشد جهت ارائه آن به خدمات مهاجرت:

  • گذرنامه با ویزای تحصیلی روسیه
  • کپی دعوت‌نامه به تحصیل
  • کپی نامه تایید پذیرش
  • مبلغی هزینه تحصیلی سال اول که در نامه تایید پذیرش ذکر شده، در صورت نقد یا چک مسافرتی (اگر وجه کل سال اول تحصیلی قبلاً پرداخته شده بود، رسید بانکی را ارائه کنید)
  • گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه (تایید شده در سفارت یا کنسولگری روسیه)
  • گواهی تولد (تایید شده در سفارت یا کنسولگری روسیه)
  • گواهی معاینات پزشکی (تایید شده در سفارت یا کنسولگری روسیه)
  • گواهی پزشکی نشان عدم ایدز (تایید شده در سفارت یا کنسولگری روسیه)
  •  دوازده عکس به اندازه 3,5 х 4,5

نقطه مهم:

خدمات مهاجرت در هر فرودگاه روسیه کارت مخاجراتی را برای تکمیل به شما خواهند داد. آن کارت را پر کنید و به کارمندگان خدمات مهاجرت ارائه کنید. لطفا، در این کارت به عنوان هدف سفر تحصیل و نام دانشگاه را بنویسید. این کارت برای ثبت نام در خدمات مهاجرت فدرال خیلی مهم است. لطفا، اشتباه نکنید.

banner persian

Scroll to top