برای اخذ ویزا تحصیلی روسیه مدارک زیر لازم هستند:

  • فرم درخواست
  • گذرنامه (گذرنامهمی‌بایست حداقل 2 سالاعتبارداشته باشد)
  • دعوت‌نامه اصلی
  • گواهی تولد (تایید شده)
  • گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه، دیپلوم کارشناس یا کارشناسی ارشد (تایید شده)
  • گواهی معاینات پزشکی (مدت اعتبارگواهی حداقل سه ماه در ورود به روسیه، تایید شده)
  • گواهی پزشکی نشان عدم ایدز ((مدت اعتبارگواهی حداقل سه ماه در ورود به روسیه، تایید شده)
  • دو عکس به اندازه 3,5 х 4,5

تبصره: در برخی کشورها سفارت روسیه تایید مدارک را توسط ادارات مشخص درخواست می‌کند.

تبصره: در برخی کشورها سفارت روسیه مدارک اضافی درخواست را می‌کند.

برای توضیح طبق مدارک مورد نیاز با سفارت روسیه تماس بگیرید.

برای اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرید: 

banner persian

Scroll to top