فهرست دانشگاه‌های هوانوردی / فضانوردی روسیه زیر است:

 • دانشگاه دولتی فنی باومن مسکو
 • اینستیتوت هوانوردی مسکو (دانشگاه پژوهشی)
 • دانشگاه دولتی فنی هواپیمایی کشوری مسکو
 • دانشگاه دولتی هوانوردی سولوویف ریبینسک
 • دانشگاه دولتی ماشین آلات هوانوردی سن پترزبورگ
 • دانشگاه دولتی هواپیمایی کشوری سن پترزبورگ
 • دانشگاه دولتی هوانوردی کورولو سامارا
 • دانشگاه دولتی هوانوردی سیبری
 • کالج هوانوردی پِتلاکوف تگنروگ
 • کالج  فنی هوانوردی ترویتسک
 • مدرسه عالی هواپیمایی کشوری اولیانوفسک
 • دانشگاه دولتی هوانوردی اوفا

banner persian

Scroll to top