386امروز اینستیتوی انرژتیک مسکو یکی از بزرگترین دانشگاه‌های روسیه است که متخصصین را در زمینۀ انرژتیک، مهندسی برق، الکترونیک و انفورماتیک آماده می‌کند. اینستیتوی انرژتیک در سال 1930 تاسیس شد و از سال 1946 دانشجویان خارجی را به تحصیل می‌پذیرند. در حال حاضر دانشجویان از 68 کشور خارجی در آنجا درس می‌خوانند.

اینستیتوی انرژتیک مسکو عضو دائمی انجمن بین المللی دانشگاه‌ها و انجمن بین المللی انرژتیک است.

همکاری بین المللی

اینستیتوی انرژتیک مسکو در دوره‎های آموزشی بین دانشگاهی شرکت می‌کنند. برگزاری این دوره‌ها به دانشجویان امکان می‌دهند همزمان  در دو دانشگاه درس ‌خوانند و دو دوپلوم را بگیرند.

بر اساس قراردادها در زمینۀ مبادلات آکادمیک اینستیتوی انرژتیک مسکو با دانشگاه‌های خارجی همکاری می‌کند. در چهارچوب همکاری بین المللی، دانشجویان و کارمندان اینستیتوی انرژتیک  جهت تکمیل آموزش و کارآموزی به مراکز علمی و آموزشی بریتانیا، آلمان، دانمارک، چین، فنلاند، فرانسه، سوئیس، ژاپن می‌روند.

دوره‌های آموزشی اصلی اینستیتوی انرژتیک مسکو:

 • انفورماتیک کاربردی
 • مایشن‌های خسابگر و انفورماتیک
 • کنترل کیفیت
 • مکاترونیک و روباتیک
 • مدیریت سیستم‌های تکنیکی
 • مجتمع و سیستم‌های رادیوالکترونیکی
 • رادیوالکترونیک
 • الکترونیک و نانوالکترونیک
 • سیستم‌های و فنآوری‌های بیوتکنولوژی
 • مهندسی ابزار دقیق
 • مکانیک کاربردی
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی قدرت
 • انرژی هسته‌ای و فیزیک حرارتی
 • مهندسی برق و مهندسی قدرت
 • انرژی حرارتی و مهندسی ماشین آلات حرارتی
 • امنیت اطلاعات

banner persian

Scroll to top