15اینستیتوی هوانوردی مسکو یکی از دانشگاه‌های عمده‌ای در زمینۀ صنایع هوا فضانوردی در روسیه است. انیستیتوی هوانوردی مسکو دوره‌های آموزشی به رشته‌های زیر دارد: صنایع هواپیماسازی، فناوری فضایی و مشک‌سازی، مواد و تکنولوژی‌های نوین و سایر رشته‌های فنی.

امروز 20000 دانشجویان، از جمله 2000 داشجویان خارجی در انستیتوی هوانوردی مسکو درس می‌خوانند. اینستیتوی هوانوردی در زمینه آماده کردن متخصصین کاردان صنایع هواپیماسازی، فناوری فضانوردی و مهندسی مشک و انجام پژوهش‌های علمی با دانشگاه‌های خارجی همکاری می‌کند. هر سال بیش از 300 کارشناسان از کشورهای خارجی، از جمله  کره جنوبی، انگلستان، هلند، جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه میانمار، ویتنام برای تکمیل تحصیلات و دوره‌های کارآموزی به انستیتوی هوانوردی می‌روند.

همکاری بین المللی همینطور به اجرای پروژه‌های در همکاری با مرکز فنی "آنسان" (کره جنوبی)، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (ایران)، مرکز متلورژی تایوان، دانشگاه صنعتی دلفت (هلند)، و کالج Arts et Métiers ParisTech (فرانسه) مربوط است.

ساختار دانشگاه:

  • دانشکده ماشین‌های هوانوردی
  • دانشکده موتور‌های دستگاه‌های پرنده
  • دانشکده سیستم‌های کنترل، علوم کامپیوتر، انرژتیک
  • دانشکده سیستم‌های رادیوالکترونیک در دستگاه‌های پرنده
  • دانشکده هوا فضانوردی
  • دانشکده روباتیک
  • دانشکده ریاضی کاربردی و فیزیک
  • دانشکده مکانیک کاربردی
  • دانشکده مهندسی اجتماعی
  • دانشکده زبان های خارجی

banner persian

Scroll to top