502دانشگاه دولتی شهر اولیانوفسک سال 1988 بعنوان شعبه دانشگاه لومونسف مسکو تاسیس شد و در سال‌های بعد به دانشگاه مستقل تبدیل شد. با همکاری دانشگاه مسکو، پرسنل آموزشی ماهر و متخصص تشکیل شد که شامل دانشمندان و اساتید از روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع است و این، امکان می‌دهد متخصصین کاردان را در دانشگاه اولیانوفسک آماده کند.

همکاری بین المللی

یکی از اولویت‌های قابل توجه دانشگاه اولیانوفسک همکاری بین المللی است. دانشکدۀ روسی – آمریکایی و دانشکدۀ روسی – آلمانی با موفقیت در دانشگاه فعالیت می‌کنند.

ساختار دانشگاه:

 • اینستیتوی اقتصاد و کسب و کار
 • انستیتوی علوم پزشکی، اکولوژی و ورزش:
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده توان‌بخشی و ورزش
 • دانشکده اکولوژی
 • دانشکده تخصیلات تکمیلی در زمیده پزشکی و داروسازی
 • کالج پزشکی
 • اینستیتوی روابط بین المللی:
 • دانشکده زبان‌شناسی و همکاری بین المللی
 • دانشکده زبان‌های خارجی
 • دانشکده روسی – آمریکایی
 • دانشمده روسی – آلمانی
 • اینستیتوی پژوهشی فناوری
 • دانشکده ریاضیات و فناوری اطلاعات
 • دانشکده مهندسی و فیزیک
 • دانشکده حقوق
 • دانشکده علوم انسانی

banner persian

Scroll to top