72دانشگاه‌ دولتی دندان‌پزشکی یِوداکیموف موسسه اصلی تربیت متحصصین دندان‌پزشکی در روسیه و همینطور یکی از دانشگاه‌های عمده‌ای آماده کردن کارشناسان در زمینه درمان و پزشکی به شمار می‌رود. دانشگاه  دندان‌پزشکی یِوداکیموف سال 1922 تاسیس شد.

دانشگاه‌ دولتی دندان‌پزشکی یِوداکیموف دارای ساختمان‌ها، درمانگاه‌ها و آزمایشگاه‌های معاصر است که بر پایه آن چهار

دانشکده فعالیت می‌کنند:

  • دانشکده دندان‌پزشکی
  • دانشکده پزشکی
  • دانشکده اقتصاد
  • دانشکده روان‌شناسی بالینی
  • دانشکده آموزش تکمیلی
  • دانشکده تحصیلات خرفه‌ای سطح متوسطه
  • دانشکده علوم پرورشی در آموزش عالی علوم پزشکی

در دانشگاه دولتی علوم پزشکی و دندان‌پزشکی یِوداکیموف بیش از 8000 دانشجویان تحصیل می‌کنند.

banner persian

Scroll to top