40دانشگاه هوانوردی سال 1955 در شهر ریبینسک تاسیس شد. امروز 6000 دانشجویان در آنجا درس می‌خوانند.

ساختار دانشگاه:

  • دانشکده موتورسازی هواپیمایی
  • دانشکده فناوری هوانوردی
  • دانشکده رادیوالکترونیک
  • دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
  • کالج هوانوردی

همکاری بین المللی

دانشگاه دولتی هوانوردی ریبینسک اثار خود را  در نمایشگاه‌های بین المللی عرضه دارد، از جمله در آلمان (IENA-2014)، فرانسه (کنکور لپین)، نمایشگاه اختراعات ژنو، تونس  (Tunis'Innov 2014).

banner persian

Scroll to top