498دانشگاه دولتی شهر تولا یکی از بزرگترین دانشگاه‌های روسیه مرکزی است. تا امروز بیش از 16000 دانشجویان لیسانس، بیش از 440 دانشجویان دوره فوق لیسانس و 11 دانشجویان دوره دکتری و همینطور 210 دانشجویان دوره دستیاری در رشته‌های پزشکی تحصیل می‌کنند.

ساختار دانشگاه تولا زیر است:

 • اینستیتوی سیستم‌های دقیق
 • اینستیتوی ریاضیات کاربردی و علوم کامپیوتر
 • اینستیتوی معدن و معامری
 • اینستیتوی علوم طبیعی
 • اینستیتوی پلی‌تکنیک
 • اینستیتوی حقوق و مدیریت
 • اینستیتوی علوم انسانی و علوم اجتماعی
 • اینستیتوی علوم پزشکی
 • اینستیتوی ورزش و گردشگری؛
 • اینستیتوی اینترنت
 • اینستیتوی آموزش بین المللی
 • اینستیتوی آموزش مداوم حرفه‌ای

دانشگاه دولتی تولا در 150 رشته‌ها در زمینه‌های صنایع نظامی، تکنولوژی، معدن و معامری، علوم طبیعی، حقوق و مدیریت، علوم انسانی و علوم پزشکی کارشناسان را آماده می‌کنند.

همکاری بین المللی

دانشجویان و کارمندان دانشگاه دولتی تولا  به دوره کارآموزی به کشورهای زیر می‌روند: ژاپن (دانشگاه هوکایدو)، آلمان (دانشگاه بادن-وورتمبرگ)، ایالات متحده آمریکا (دانشگاه ایلینوی).

هر سال دانشگاه تولا اثار خود را  در نمایشگاه‌های بین المللی عرضه دارد: "کانکور لِپین" (پاریس، فرانسه)؛ نمایشگاه کتاب در لایپزیگ (آلمان) و غیره.

banner persian

Scroll to top